3. YILMAZ GÜNEY KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ FOTOĞRAF KATEGORİSİ KATILIM KOŞULLARI

Festivalin genel yöneliminde olduğu gibi fotoğraf dalında da amacımız, katılımcıları birbiriyle ‘yarıştırmak’ değil; fotoğrafa ilgili olan kesimleri bir araya getirmek, tecrübe paylaşımı sağlamak, iyiye ve güzele dair düşleri birleştirmek, üretimi ve emeği özendirmektir.

KONU:

3. Yılmaz Güney Festivalinin Fotoğraf dalında katılım konusu ‘Emek’tir. Dünyanın her köşesinden bakan farklı gözlerden, yaşamın içinde değerini bulamayan hasıraltı edilmiş gerçeğin yansıtıldığı ‘Emek Fotoğrafları’ bekliyoruz.

Yarışma Kategorileri / Bölümleri:

Yarışmaya Dijital (sayısal) ‘EMEK FOTOGRAFLARI’ konusu dahilinde Renkli ve Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek kategoride katılım sağlanabilir.

 1. Katılım Koşulları:
  1. Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri, TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) temsilcisi, yarışma koordinatörlüğünde görev alanlar ile birinci derece yakınları dışında 18 yaşını doldurmuş tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır.
  1. TFSF onaylı yarışmalara katılımı kısıtlamalı fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.
  1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
  1. Her yarışmacı, en fazla 5 (Beş) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserleriyle yarışmaya katılabilir.
  1. Fotoğrafların 2019-2020 yıllarında çekilmiş olması gerekir. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
  1. Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör ve kadraj farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
  1. Gönderilen fotoğrafların daha önce bir sosyal medya ortamında yarışma organizasyonu dışında veya fotoğraf topluluğu/kulübü/derneği etkinliklerinde eğitim amaçlı paylaşılmış ve yayınlanmış olması katılıma engel değildir.
  1. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel oluşturmaz.
  1. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, değerlendirme açısından sorun oluşturmaz.
  1. Fotoğrafın yapısı, belge niteliği taşıdığı için, değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda seçici kurulun takdiri esastır.
  1. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir. En boy oranı en fazla 4’e 1 olacak şekilde ayarlanmalıdır.
  1. Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan; yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
  1. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasında fotoğrafçının izin aldığı kabul edilir.
  1. Kural ihlallerinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)’nin U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesinin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
  1. Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılır.
 • Festival sergisi festival organizasyonu tarafından ayrıca 3. Yılmaz Güney Kültür ve Sanat Festivali bünyesinde ‘Emek Fotoğrafları’ adıyla İstanbul ve daha başka illerde sergilenecektir. Bu çoğaltma ve sergileme için eser sahiplerine bir telif ödenmeyecektir. Ödül alan eserler, eser sahibinin adı soyadı ve eser adı belirtilmesi koşuluyla, tanıtım amacıyla (ve sadece festival tanıtım materyalleri ile sınırlı olmak kaydıyla) düzenleyici kurum tarafından sergilerde ve benzeri mekanlarda, televizyon kanallarında veya elektronik ortamlarda, dergi, kitap, katalog, broşür, vb. ortamlarda, fotoğraf vb. görsel şekilde kullanılmasına, gösterilmesine veya sergilenmesi için Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi ve Tunceli Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini, bu organizasyona katılmakla peşin olarak kabul etmektedir ve bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi, sonradan, verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ve herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanım hakları eser sahipleriyle birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır.

     Katılımcı, ödül ya da sergilemeye hak kazanmış veya satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının; Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi ve Tunceli Belediyesi’nin

yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Kullanım hakları Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi, Tunceli Belediyesi ve eser sahibine ait olacaktır. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi ve Tunceli Belediyesi’ne izin/muvafakat name verdiğini ve yeni bir izin almaya gerek duyulmaksızın kabul eder.

3- Fotoğraf ödülleri için Türkiye dışından da katılım kabul edilecektir.

4- Katılımcı, gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını (portre tarzı fotoğraflarda çekilmiş portrelerin çekim izinlerinin sorumluluğu fotoğrafçıya aittir, festival komitesi bundan sorumlu değildir) kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

Gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan,

ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince TFSF’nin belirlediği sürece kısıtlanır.

Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar ‘YGKSF Fotoğraf Ödülleri’ne katılamazlar.

5- Ödül alan fotoğraflar Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) yayını olan E-Almanak-2020 de, kurumumuza ait sayfalarda da yer alacaktır.

6- Sonuçlar bireysel olarak bildirilmeyecek, Yılmaz Güney Kültür ve Sanat Festivali ( http://www.yilmazguneyksf.org) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (www.tfsf.org.tr , http://www.tfsfonayliyarismalar.org/) (TFSF) web sitelerinden ilan edilecektir.

7- Fotoğraf gönderen kişiler şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Eserlerde İstenen Teknik Özellikler Ve Eserlerin Teslimi

8- Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmesi ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4Mb’yi de geçmemelidir.

·       Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.

·       Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi,  http://www.tfsfonayliyarismalar.org/

adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

·       TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

·       Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

•        Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

ÖDÜLLER:

– Değerlendirme kurulunun belirleyeceği toplam 6 eserin sahiplerine 7 Haziran’da İstanbul’da düzenlenecek ödül töreninde,

-’Yılmaz Güney Ödülü’, ‘Özendirme Ödülü’, ‘Seçici Kurul Ödülü’ alan eser sahiplerine;

– Özel tasarlanmış festival heykelcikleri takdim edilecektir.

– Yılmaz Güney Vakfı tarafından Yılmaz Güney’in orijinal film afişleri armağan edilecektir.

– Fotoğraf kategorilerinde değerlendirme kurullarının belirlediği eserler Sancı Yayınları tarafından katalog olarak basılacaktır.

– Yılmaz Güney Vakfı tarafından yayınlanmış olan Yılmaz Güney kitaplarından oluşan birer kitap seti armağan edilecektir.

FESTİVAL TAKVİMİ:

Festival Başlangıç Tarihi: 1 Şubat 2020

Son Katılım Tarihi: 15 Nisan 2020/ Saat: 23:00 (TSİ)

Seçici Kurul Toplantı Tarihi: 25 Nisan 2020

Sonuç Bildirim Tarihi: 1 Mayıs 2020

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi: 7 Haziran 2020 Ödül Töreni

TANITIM VE YÜKÜMLÜLÜKLER:

Yarışmanın ödülleri, yarışma başvuru onay ve hizmet bedeli, Jüri üyeleri huzur hakkı ve TFSF Temsilcisi yol, konaklama giderleri Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi ve Tunceli Belediyesi tarafından karşılanacaktır. Yılmaz Güney Kültür ve Sanat Festivali kapsamında yapılan duyurular (bilboard, raket, üst geçit pankart ve totem) ile fotoğrafların katalog haline getirilmesi, tanıtım kokteyli, kapanış kokteyli, sergi ve sergi basım masrafları Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi ve Tunceli Belediyesi’ne aittir.

SEÇİCİ KURUL/JÜRİ ÜYELERİ:

1-    Çerkes Karadağ

2-    Gül Yıldız

3-    Gültekin Tetik

4-    Sakine Yıldıran

5-    İsa Çelik

6-    Sevil Üzrek

7-    Ramazan Öztürk