3. YILMAZ GÜNEY KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ ÖYKÜ KATEGORİSİ KATILIM KOŞULLARI

Festivalin genel yöneliminde olduğu gibi öykü dalında da amacımız, katılımcıları birbiriyle “yarıştırmak” değil; edebiyatla ilgili olan kesimleri bir araya getirmek, tecrübe paylaşımı sağlamak, iyiye ve güzele dair düşleri birleştirmek, üretimi ve emeği özendirmektir.

1. Yılmaz Güney Kültür ve Sanat Festivali anti kapitalist, anti cinsiyetçi, anti şovenist, anti türcü, anti emperyalist tüm eserlere açıktır.

2. Festival Öykü ve Şiir kategorisinde Türkçe, Kurmancî, Kırmanckî/Zazakî, Ermenice dallarında, Sinema’da ise dil sınırlaması olmamakla birlikte Türkçe altyazı eki ile her dilden eser kabul edecektir.

3. Katılım, amatör ya da profesyonel; yaş, cinsiyet, etnik aidiyet ve objektif sınıf aidiyeti gibi koşullar aranmaksızın herkese açıktır.

4. Öykü konusu serbesttir. Her katılımcı en fazla üç öyküyle katılabilir.

5. Katılım sonrasında, festival organizasyon kolektifi, özgün eserleri -bir kereye mahsus olmak üzere- herhangi bir yerde yayınlama ya da yayınlamama hakkına sahiptir. Eserler iade edilmez.

6. Sonuçlar 7 Haziran tarihinde yapılacak olan ödül töreninde açıklanacaktır.

7. Türkçe Öykü Seçici Kurulu; Sibel Öz, Pelin Buzluk ve Mehmet Erte,

Kurmancî/Kırdaşki Öykü Seçici Kurulu; Yıldız Çakar, Şener Özmen, Şêxo Fîlîk,

Kırmanckî/Zazakî Öykü Seçici Kurulu; Deniz Gündüz, Nadire Güntaş Aldatmaz, Ali Aydın Çiçek,

Ermenice Öykü Seçici Kurulu; Sevan Değirmenciyan, Tamar Mangasar ve Lusyen Koper’den oluşmaktadır.

8. Dereceye giren ve beğeni toplayan öykülerden oluşan bir seçki yayınlanacak ve eser sahiplerine gönderilecektir.

9. Festivale öyküleriyle katılan katılımcılar, yönetmelik ilkelerini kabul etmiş sayılırlar.

BAŞVURU ŞEKLİ ve TEKNİK ÖZELLİKLER:

10. Festivale e-posta ile katılmak isteyenler yilmazguneyksf@gmail.com adresine aşağıda istenen koşullarla başvurabilirler.

11. Festivale elden ya da posta/kargo yoluyla katılmak için

“Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi, Mahmut Şevket Paşa Mah, Piyale Paşa Cad. No: 154/3, Okmeydanı, Şişli/İST.” adresine aşağıda istenen koşullarla gönderim yapabilirler.

12. Eserler Word belgesi formatında Times New Roman karakteri ile 12 punto büyüklükte, tek aralık olarak hazırlanmalıdır. Eserler en fazla 15 sayfa olmalıdır.

13. Son katılım tarihi 15 Nisan 2020 olup eserler istenen koşullar şunlardır:

– Öykülerin A4 ebadında alınmış çıktısı (4 adet)

– Öykülerin Word formatında CD’ye kaydedilmiş hali (Word belgesi “eser sahibinin adı-eser adı” şeklinde isimlendirilmelidir, aynı bilgiler CD üzerine de yazılmalıdır.)

– Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu (www.yilmazguneyksf.org)

– Eser sahibine ait bir adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafın arkasına eser sahibinin adı-soyadı yazılmış olmalıdır)

DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAK ESERLER:

– Daha önce basılı veya dijital ortamda yayınlanmış eserler,

– Yazar olarak altında imzası bulunan kişiye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen öyküler,

– Son başvuru tarihinden sonra teslim edilen öyküler,

ÖDÜLLER:

– Değerlendirme kurulunun belirleyeceği toplam 6 eserin sahiplerine 7 Haziran 2020 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek ödül töreninde

-“Yılmaz Güney Ödülü”, “Özendirme Ödülü”, “Seçici Kurul Ödülü” alan eser sahiplerine;

– Özel tasarlanmış festival heykelcikleri takdim edilecektir.

– Yılmaz Güney Vakfı tarafından Yılmaz Güney’in orijinal film afişleri armağan edilecektir.

– Öykü, Şiir, Karikatür ve Fotoğraf kategorilerinde seçici kurullarının belirlediği eserler Sancı Yayınları tarafından katalog olarak basılacaktır.

– Yılmaz Güney Vakfı tarafından yayınlanmış olan Yılmaz Güney kitaplarından oluşan birer kitap seti armağan edilecektir.