3. YILMAZ GÜNEY KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ SİNEMA KATEGORİSİ KATILIM KOŞULLARI

Festivalin genel yöneliminde olduğu gibi sinema dalında da amacımız, katılımcıları birbiriyle “yarıştırmak” değil; sinemayla ilgili olan kesimleri bir araya getirmek, tecrübe paylaşımı sağlamak, iyiye ve güzele dair düşleri birleştirmek, üretimi ve emeği özendirmektir.

 1. Yılmaz Güney Kültür ve Sanat Festivali anti kapitalist, anti cinsiyetçi, anti şovenist, anti türcü, anti emperyalist tüm eserlere açıktır.
 2. Festivale; kısa film, kısa belgesel ve kısa senaryo kategorilerinde üretilen sinema eserleriyle katılım sağlanacaktır. Katılımcılar, her türden yapımla en fazla 1 eserle katılabilir. Katılım sonrasında, festival organizasyon kolektifi, özgün eserleri -yönetmeninin iznini almak kaydıyla- festival kapsamında yapılacak gösterimlerde yayınlama hakkına sahiptir. Eserler iade edilmez.
 3.  Konu ve teknik serbesttir.
 4. Dil sınırlaması olmamakla birlikte farklı dillerde gönderilen eserlerde Türkçe altyazı eki seçeneği gereklidir. Kısa senaryo dili Türkçe olmalıdır.
 5. Eser katılım yoğunluğu
  yaşanması durumunda ön izleme ekibi oluşturulacaktır.
 6. Seçici Kurul; Selma Köksal, Reyan Tuvi, Gizem Erman Soysaldı, Handan Öztürk, Ahmet Soner, Hüseyin Karabey ve Aydın Sayman’dan oluşmaktadır.
 7. Seçici Kurul ile birlikte değerlendirmeler katılıma açık olacak ve “Seyirci Ödülü” verilecektir.
 8. Değerlendirme sonucunda gösterim programına dâhil edilecek eserler, festival kapsamında çeşitli illerde (Dersim, Amed, Batman, Eskişehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana)  gösterilecektir.
 9. Değerlendirme sonucunda kısa film, kısa belgesel ve kısa senaryo kategorilerinde belirlenen eserler 14 Haziran 2020 tarihinde Dersim’de gerçekleştirilecek olan Ödül Töreni’nde ilan edilecektir.


BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN ÖZELLİKLER

10. Filmler HD, FULL HD formatında olmalıdır. (2K, 4K çözünürlükteki filmler belirtilen formatlara dönüştürülerek gönderilmelidir.)

11. Gönderilecek eserlerin yapım tarihi 2018-2020 olmalıdır.
12. Eserler için son teslim tarihi 15 Nisan 2020’dir. Bu tarihe kadar gönderilmeyen filmler değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. Yaşanabilecek gecikmelerden, teknik meselelerden tertip komitesi sorumlu değildir.

13. Festivale gönderilen filmlerin seçici kurul tarafından değerlendirilmesi,  festival kapsamında yapılacak etkinlik ve duyurularda kullanılabilmesi ve arşivlenebilmesi için en geç 15 Nisan 2020 tarihine kadar festival  yilmazguneyksf@gmail.com adresine;

a) Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu (metnin sonundaki linke tıklanarak indirilebilir)

b) youtube.com veya vimeo.com sitelerinden yüklenmiş online gösterim linki ve kullanıcı şifresi (en az 4 ay geçerliliği olan)

c) Filme ait sahnelerden en az iki adet fotoğraf veya film afişi ve teknik jenerik bilgileri (künye)

d) Yönetmenin fotoğrafı (300 DPİ)

e) Yönetmenin kısa bir özgeçmişi

f) Filmin sinopsisi

g) Varsa filme ait fragman (gösterim programına dâhil edilen filmlerin fragmanları festival sitesinde yayınlanacaktır) gönderilmesi gerekmektedir.

KISA SENARYO BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN ÖZELLİKLER

a) Gönderilecek senaryolar başka bir yerde yayınlanmamış ve tüm hakları yazar ait olmalıdır.

b) Senaryolar, Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto büyüklüğünde ve en fazla 30 sayfa olacak şekilde yazılmalıdır.

c) Senaryoda konu serbesttir.

d) Senaryo dili Türkçe olmalıdır.

e) Sayfa sonundaki başvuru formu doldurularak yilmazguneyksf@gmail.com adresine gönderilmelidir.

*Başvuru yapanlar bu belgede sıralanan tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar.

ÖDÜLLER:

– Seçici kurulun belirleyeceği toplam 6 eserin sahiplerine 14 Haziran 2020 tarihinde Dersim’de düzenlenecek ödül töreninde;

-“Yılmaz Güney Ödülü”, “Özendirme Ödülü”, “Seçici Kurul Ödülü” ve “Seyirci Ödülü” alan eser sahiplerine;

– Özel tasarlanmış festival heykelcikleri takdim edilecektir.

– Yılmaz Güney Vakfı tarafından Yılmaz Güney’in orijinal film afişleri armağan edilecektir.

– Yılmaz Güney Vakfı tarafından yayınlanmış olan Yılmaz Güney kitaplarından oluşan birer kitap seti armağan edilecektir.